About Us
Contact Us

Changsha Deco Equipment Co.,Ltd

Con:Sandy Qiao

Add:Hunan Yueyang City Yueyang Tower No.29 Dongchong Road, Qijialing Street, Xueyuan Road

Tel:+86-731-85212256

Fax:+86-731-85212256

Mob:+8613975017886

Email:sandy@deco-mill.com

Web:www.deco-ballmill.com

Contact Us

Changsha Deco Equipment Co., Ltd


Con:SandyQiao

Add:hunan yueyang city yueyang tower No.29 DongchongRoad,Qijialing street,Xueyuan Road

Tel:+86-731-85212256

Fax:+86-731-85212256

Mob:+8613975017886

Email:sandy@deco-mill.com

Web:www.deco-ballmill.com